صفحات
شماره هفت هزار و سیصد و سه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
روزنامه ایران ورزشی - شماره هفت هزار و سیصد و سه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - صفحه ۶

نواب نصیرشلال:

جنگندگی وزنه‌برداران از قهرمانی مهم‌تر بود


سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بعد از قهرمانی تیم گفت: «به لحاظ انفرادی پنج مدال گرفتیم که با فرصت کوتاهی که داشتیم، خیلی خوب بود. خیلی از رکوردهایی که زدند قبل از این ثبت نکرده بودند. به لحاظ آمادگی در ابتدای اردوی آخر شرایط خوبی نداشتند و در این فرصت 35 روزه فقط توانستیم کمی به هماهنگی برسانیم. روحیه جنگندگی وزنه‌برداران در صحنه مسابقات برای من و کادرفنی خیلی مهم بود، حتی از قهرمانی تیم هم مهم‌تر بود.»

 

جستجو
آرشیو تاریخی