صفحات
شماره هفت هزار و سیصد و سه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
روزنامه ایران ورزشی - شماره هفت هزار و سیصد و سه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - صفحه ۶

حسین نهرودی:

از عملکرد خودم راضی نبودم

حسین نهرودی درباره نتایج قهرمانی جهان گفت: «از عملکردم به‌عنوان سرمربی ناراضی هستم و اعتقاد دارم که نتیجه باید بهتر از این می‌شد. قبل از اینکه به حال بچه‌ها فکری کنیم باید اول به حال خودمان فکری کنیم و تجدیدنظری در کار، تمرینات و برنامه‌ریزی کنیم. همایون امیری از لحاظ کوچینگ یکی از بهترین‌ها است. یکسری از عزیزان کنار گود نشسته‌اند و می‌گویند لنگش کن و ایراد بی‌خود می‌گیرند. »

 

جستجو
آرشیو تاریخی