عیسی آل‌کثیر

بازیکنان برای قهرمانی از تفریح‌شان گذشتند


بعد از بازی با سپاهان که باختیم، جمع شدیم و قول دادیم تمرکزمان روی کار خودمان باشد و کاری به نتایج دیگر تیم‌ها نداشته باشیم و تمام بازی‌ها را ببریم. زمانی که تمرین ساعت 4 بود بازیکنان از ساعت ۲ می‌آمدند و وزنه می‌زدند و از وقت تفریح‌شان می‌گذشتند. دو روز بعد از قهرمانی هم این موضوع تکرار شد و وقتی سر تمرین رفتم دیدم ۲ ساعت قبل از تمرین تمام بازیکنان آمده‌اند تمرین کنند. وقتی تلاش کنید مزد زحمات‌تان را می‌گیرید.

 

جستجو
آرشیو تاریخی