امید عالیشاه

باید با تماشاگر بازی کنیم


فوتبال بدون تماشاگر معنایی ندارد. بدون حضور هواداران فوتبال جذابیتش را از دست می‌دهد و اصلاً باید برای چه بازی کنیم و سکوهای خالی را نگاه کنیم. بازی ما با هوادار در هر ورزشگاهی برگزار می‌شود باید با حضور هواداران باشد چون هوادار حق دارد بازی تیمش را از نزدیک ببیند. وقتی ورزشگاهی شرایط میزبانی از تماشاگر را ندارد نباید برای میزبانی از این مسابقه تعیین شود. حتی قاب‌های تلویزیونی هم  با حضور هوادار خیلی زیباتر می‌شوند.

 

جستجو
آرشیو تاریخی