سم آلاردیس

بازگشت به نیمکت


نتایجی که لیدزیونایتد تحت هدایت خاوی گراسیا به دست آورد، برای سران این باشگاه به هیچ وجه قابل قبول نبود. لیدز با گراسیا در رده هفدهم جدول قرار گرفته و تصمیم دارد تغییراتی در کادر فنی به وجود بیاورد. همان طور که از روز گذشته مشخص شد، سم آلاردایس قرار است هدایت لیدزیونایتد را تا پایان فصل جاری در دست بگیرد. خاوی گراسیا اخراج خواهد شد و همراه با او، ویکتور اورتا هم از این باشگاه خارج می‌شود.

 

جستجو
آرشیو تاریخی