صفحات
 • صفحه اول
 • مدیریت فوتبال
 • زیر چاپ
 • فوتبال ایران
 • منهای فوتبال
 • ورزش جهان
 • استقلال
 • پرسپولیس
 • پرونده
 • لژیونر
 • صفحه آخر
شماره هفت هزار و چهارصد و شصت و هشت - ۱۹ آذر ۱۴۰۲
روزنامه ایران ورزشی - شماره هفت هزار و چهارصد و شصت و هشت - ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - صفحه ۳

ساماندهی در حوزه کارگزاران فوتبال

احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از برگزاری جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت:  «از این به بعد در حوزه کارگزاران فوتبال ساماندهی جدی خواهیم داشت و شرایط به گونه‌ای تصویب شد که نهایت شفافیت در فرایند این حضور کارگزاران حوزه فوتبال انجام خواهد شد. نوع ارتباط بین باشگاه‌ها و ایجنت‌ و بازیکنان با مدیران برنامه را درنظر گرفته‌ایم. حق عضویتی که باید پرداخت شود مورد بحث قرار گرفت که جزئیات آن را در آیین‌نامه‌ای مفصل ارائه خواهیم کرد. در این حوزه با نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون ناظر آن خواهد بود، ساماندهی خیلی خوبی خواهیم داشت تا از فضایی که رها شده بود، خارج شود.»
جستجو
آرشیو تاریخی