صفحات
شماره هفت هزار و سیصد و سه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
روزنامه ایران ورزشی - شماره هفت هزار و سیصد و سه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - صفحه ۵

داسیلوا

غایب بزرگ


ساپینتو در بازی با مس رفسنجان چندین تغییر در ترکیب استقلال داد از جمله اینکه داسیلوا را روی نیمکت نشاند تا مرادمند در کنار عارف غلامی قرار بگیرد. عارف در بازی با مس هم مثل دربی گاف داد و باعث شد تا بازیکن مس به استقلال گل بزند! به نظر می‌رسد که ساپینتو دوباره مثل بعد از بازی با دربی عارف را از ترکیب بیرون کشیده و دوباره داسیلوا را در ترکیب استقلال قرار دهد. داسیلوا یکی از بهترین بازیکنان استقلال است.

 

جستجو
آرشیو تاریخی