حامد پاکدل
قطعاً به ذوب نمی‌رسد


با اینکه دوباره در ورزشگاه شهید کاظمی آفتابی شد و همراه با کادر پزشکی به فیزیوتراپی ادامه می‌دهد اما گفته شده او به بازی اول فصل یعنی دیدار شنبه 22 مرداد مقابل ذوب‌آهن نخواهد رسید. با این حساب خط حمله یحیی لاغرتر هم خواهد شد و فعلاً فقط مهدی عبدی و شیرزود تمیروف در دسترس هستند. به نظر می‌رسد وحدت هنانوف هم دیگر غایب قطعی بازی با ذوب‌آهن باشد.