مهدی رسول‌پناه
صدور قرار منع تعقیب

بعد از انتشار ویدیوی صحبت‌های عجیب مهدی رسول‌پناه با هواداران پرسپولیس حمید مشهدی یکی از ایجنت‌های فعال در فوتبال ایران از او شکایت کرد که این شکایت در نهایت با رأی دادگاه به سود رسول‌پناه به پایان رسید. در پی این موضوع این مدیر برنامه اعتراض خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دادگاه تجدیدنظر برد که در نهایت دادگاه تجدیدنظر هم با تأیید رأی دادگاه حکم به تبرئه و منع تعقیب مدیرعامل اسبق پرسپولیس داد تا این پرونده در نهایت مختومه شود.