تحرکات هیأت رئیسه در پاسخ به نامه عزل
احتمال محرومیت عزیزی‌خادم از سوی کمیته اخلاق؟
مجمع 10 خردادماه، چونان میدان جنگی است برای آنها که می‌خواهند ریاست فدراسیون فوتبال تغییر کند و آنها که خواستار بازگشت عزیزی‌خادم هستند. موافقان عزیزی‌خادم نامه عزل اعضای هیأت رئیسه را برای رسیدگی در مجمع ارسال می‌کنند و مخالفانش در تلاش هستند تا اجازه ندهند اصلاً کار رسیدگی به وضعیت رئیس فدراسیون به مجمع کشیده شود.
یکی از تصمیم‌های مهمی که در این راستا در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در حال بررسی است، شکایت از عزیزی‌خادم به کمیته اخلاق بابت تخلفاتی است که اعضای هیأت رئیسه مدعی‌اند او مرتکب شده است. یکی از نزدیکان هیأت رئیسه در این رابطه معتقد است که اگر اعضای هیأت رئیسه بابت تخلف‌هایی که شاهد بوده‌اند، از شهاب عزیزی‌خادم به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال شکایت نکنند، خود تخلف کرده‌اند. گویا امید زیادی هم به محرومیت عزیزی‌خادم از سوی کمیته اخلاق شکل گرفته است.
 این البته در تناقض با نقدهایی است که پیش از این به غیرقانونی بودن فعالیت کمیته اخلاق به‌دلیل منافع مشترک رئیس این کمیته مطرح می‌شد.
به هر حال اما گویا موضوع غیرقانونی بودن فعالیت رئیس این کمیته و عدم تطابق شکل‌گیری آن با آنچه در اساسنامه آمده فعلاً مورد بحث نیست.
البته که ماجرا فقط همین نیست و هیأت رئیسه در تلاش است که امضا‌کنندگان نامه ارسال شده به دبیرکل را مجاب کند تا امضاهای خود را برای رسیدگی به موضوع عزل چهار عضو هیأت رئیسه پس بگیرند. تا‌کنون هم گویا یک نفر از این افراد امضای خود را پس گرفته است.
به هر حال آنچه مسلم است اینکه تا زمان برگزاری مجمع، فدراسیون فوتبال آبستن حوادث بسیاری است که هیچ یک از این تنش‌ها قطعاً در سال منتهی به جام جهانی، به سود فوتبال نخواهد بود.