واکنش فغانی به همکاری با فدراسیون و راه اندازی ویدئوچک در لیگ برتر
من هستم!
علیرضا فغانی که در ورزشگاه پاس قوامین برای مشاهده دیدار سایپا و آلومینیوم اراک حاضر شده بود، در خصوص داوری در لیگ برتر گفت: «دوستان به من لطف می‌کنند. معتقدم آن اعتمادی که به من شد، باید برای دیگر داوران نیز ایجاد شود. همانطور که بازیکنان جوان اشتباه می‌کنند و آنها را تشویق می‌کنند که ادامه دهند، باید برای داوران نیز چنین شرایطی ایجاد شود. باید شرایطی ایجاد شود که با اعتماد به نفس بیشتری مسابقات را قضاوت کنند.»
او در خصوص شرایط حضور ویدئوچک در فوتبال کشورمان تأکید کرد: «در جایگاهی نیستم که بتوانم در خصوص عملکرد آن کارگروه صحبت کنم ولی 3 جلسه خیلی خوب داشتیم و هفته آینده نیز جلسه انتهایی داریم که شرایط را نهایی کنیم. با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان قول داد که از چه زمان وارد لیگ برتر می‌شود.»
فغانی گفت: «اگر مشکلاتی در خصوص واردات سیستم و بستن قرارداد نباشد، می‌توان همین فردا با شرکت آلمانی قرارداد بست و کار عملی شود اما به خاطر تحریم‌ها کمی دست و بال ما بسته است.»
او در خصوص اینکه آیا فصل آینده با فدراسیون همکاری خواهد داشت، تأکید کرد: «اگر فرصت اینچنین پیش بیاید و به من نیاز داشته باشند، من هستم.»