printlogo


کد خبر: 265208تاریخ: 1401/11/5 00:00
عیسی آل کثیر
منتظر گوشه چشم یحیی

در بازی با ذوب آهن روی نیمکت نشست اما به میدان نرفت .او چند ماهی است به تمرین برگشته اما مدت زیادی نیست که با تیم پرسپولیس تمرین می‌کند.آل کثیر امیدوار است یحیی در بازی با فولاد گوشه چشمی به او نشان داده و در بیست دقیقه پایانی به او میدان دهد اما از آنجایی که این بازی سخت و درگیرانه خواهد بود بعید است این اتفاق بیفتد.به احتمال زیاد دیاباته و عیسی باز هم بازی را از روی نیمکت شروع خواهند کرد.
 


Page Generated in 0.0042 sec