printlogo


کد خبر: 265152تاریخ: 1401/11/5 00:00
مارک ویلموتس
واکنش رئیس مرکز ‌وکلا به قرارداد ترکمانچای


حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت: «قرارداد مارک ویلموتس را خودم دیده‌ام، در این قرارداد نوشته اند، اگر از ایران هم برود تا زمانی که تیم نداشته باشد باید به او پول بدهند. یعنی ترکمانچای هم این شکل بسته نشده! یک بچه قرارداد می‌بست از این بهتر می‌شد.» او تأکید کرد: «با سجادی وزیر ورزش جلسه دارم و باید رشته تخصصی وکالت ورزشی را داشته باشیم.»
 
 


Page Generated in 0.0039 sec