printlogo


کد خبر: 251986تاریخ: 1401/5/13 00:00
کریم باقری
ورود رسمی به کادر فنی


در فصول گذشته به شکل جدی در تمرینات فعالیت نداشت اما امسال کلاً باقری متفاوتی را در پرسپولیس دیده‌ایم و انگار او بالاخره در تمرین نقش گرفته و جدی کار می‌کند. باقری در تمرینات فصول قبل بیشتر با بازیکنان می‌دوید، فوتبال بازی می‌کرد و در آیتم‌های شوت به دروازه شرکت داشت اما ظاهراً از لقب ناظم خسته شده و از ابتدا تا انتهای تمرین در امور فنی دخالت می‌کند و بالاخره یک مربی واقعی شده.


 


Page Generated in 0.0036 sec