printlogo


کد خبر: 248751تاریخ: 1401/3/31 00:00
دردسرهای عجیب تیم‌های ایرانی با سرمربیان خارجی


تیم‌های ایرانی در روزهای گذشته بابت انتخاب سرمربیان خارجی مدنظر خود دردسرهای زیادی متحمل شدند و بخشی از این ماجرا همچنان ادامه دارد.  مشکلات مربوط به تحریم‌های بانکی و شکل رساندن پول به این مربیان از یک طرف و افزایش قیمت ارز نیز از طرف دیگر موجب ایجاد دردسر‌های بزرگی برای تیم‌های لیگ برتری جهت استفاده از سرمربیان خارجی شده است اما به نظر می‌رسد داستان یک ضلع سوم نیز دارد.  از قرار معلوم هرگاه بحث انتخاب سرمربیان خارجی برای تیم‌های کشورمان جدی می‌شود برخی افراد با آنها تماس می‌گیرند و با ایجاد ترس واقعی و غیر واقعی در دل سرمربیان مورد نظر به آنها تأکید می‌کنند راهی ایران نشوند چون اگر بروند، نه تنها پول‌شان را سر وقت نمی‌گیرند بلکه به لحاظ مالی و حقوقی در اتحادیه اروپایی دچار دردسر‌های بزرگی
خواهند شد.  رفتارهایی که هیچ پایه و منطقی ندارد و تمام بازیکنان و مربیانی که در ایران حضور داشته‌اند، تأکید می‌کنند طی روزهای اقامت در کشورمان کوچکترین مشکلی نداشته‌اند و پس از بازگشت به کشور خودشان هم دچار دردسر‌های حقوقی نشده‌اند.

 


Page Generated in 0.0041 sec