printlogo


کد خبر: 246647تاریخ: 1401/2/24 00:00
شهر خودرو – پیکان
شهر سوختــــه

زل زدن به انتهای جدول این فصل یک حس افسوس به همراه دارد. آنجا که فانوس به دستان لیگ برتر را دوره می‌کنیم و به‌نام تیمی می‌رسیم که از یک سرزمین خاص در انتهای جدول بیتوته کرده. شهر‌خودرو از دیار سربداران که از همان ابتدای فصل جای خود را از انتهای جدول تثبیت کرد و از قعر تکان نخورد تا کاندیدای اصلی سقوط باشد. تیمی که نزدیک به یک فصل رنگ برد را ندید و از همان ابتدای فصل مدام آبستن اتفاقات حیرت‌انگیزی بود که نمونه آن را در هیچ کجا سراغ نداریم؛ از اعتصاب‌های سریالی گرفته تا حضور همزمان دو سرمربی سر تمرین! اوضاع آشفته شهر‌خودرو را می‌توان از نام این تیم استنتاج کرد؛ جایی که به سبک زوج و فرد نام این تیم بین دو واژه پدیده و شهر‌خودرو در طول فصل در حال تغییر بود! داود سیدعباسی در نخستین تجربه سرمربیگری خود در لیگ برتر میراث‌دار تیمی شده که حتی وضعیت مالکیتش نیز مشخص نیست و پر واضح است با این شرایط تقریباً شانسی برای نجات تیم شهرش نخواهد داشت. سرزمینی که با آن ابومسلم رؤیایی و نوستالژیک و البته جوانمرگ‌شده، روزی سری در میان سرها داشت و همیشه سفیرانش در تیم ملی جولان می‌دادند. سیدعباسی با این تیم ورشکسته هیچ وقت به کرانه آرامش نرسید و چه حیف.


Page Generated in 0.0035 sec