printlogo


کد خبر: 240601تاریخ: 1400/10/22 00:00
سجادی: برای من هم سؤال است که از داخل برای حذف دو تیم اقدام شد

حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه حضورش در مجلس شورای اسلامی درباره حذف استقلال و پرسپولیس از  آسیا گفت: هنوز 5 روز دیگر در این خصوص فرصت داریم، در یکی دو روز گذشته جلسات متعدد حقوقی را داشتیم و پاسخی را هم آماده کردیم که خدمت آنها تقدیم شد. به‌عنوان خادم ورزش و جوانان، مثل دو مسئول دو باشگاه که برای‌شان سؤال است، برای من هم سؤال است. چرا از داخل اینگونه اقدام شده؟ در استیناف یک فرصت یک‌ماهه و یک فرصت 3 ماهه داده شده و در حالی که ما مشغول آماده‌سازی مدارک و راستی‌آزمایی بودیم.  سجادی ادامه داد:  به شوک رفتیم. چون به یکباره دو هفته پیش اعلام شد شما 5 روز فرصت دارید و دوباره مدارک ارسال کنید. هنوز هم کسی در این زمینه به ما پاسخ نداده. در پایان این 5 روز مسئولان باشگاه تمام کار و زندگی خود را گذاشته و مدارک را تهیه کردند.
 

Page Generated in 0.0034 sec