printlogo


کد خبر: 230562تاریخ: 1400/3/19 00:00
آزمون: توی صورت بحرینی‌ها خندیدم

 سردار آزمون پس از نمایش درخشانی که مقابل تیم ملی بحرین داشت، درباره این پیروزی گفت: «قول داده بودم که تمام توان و تمرکزم را برای این مسابقه بگذارم. کسی که به کشورم توهین کرده باشد را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم و پس از آن مسابقه رفت، دوباره روزها را می‌شمردم تا این مسابقه برسد. دقیقاً همین جا به ما توهین کردند. من قول داده بودم که در همین زمین اشک آنها را دربیاورم که همین اتفاق هم افتاد.»
آزمون به لبخند زدن بحرینی‌ها در دیدار رفت و زمانی که سرود ایران خوانده می‌شد، اشاره کرد: «من هم امروز به آنها می‌خندیدم. واقعاً توی روی آنها ایستاده بودم و می‌خندیدم. یکی از بازیکنان آنها گفت برای چه می‌خندی؟ گفتم دوست دارم.»
سردار درباره اینکه مهدی طارمی پاس‌های خوبی داد، گفت: «به او این پاس‌ها را یاد دادم! مهدی یکی از با استعدادهای آسیاست و می‌تواند در تیم‌های بزرگی بازی کند. خدا را شکر می‌کنم که هر دو نفر ما از یکدیگر شناخت داریم و می‌دانیم باید در چه موقعیتی کنار هم قرار بگیریم.»
آزمون درباره حضور سامان قدوس در ترکیب توضیح داد: «در تعویض‌ها فوق‌العاده بودیم. به خاطر اینکه من، احسان، مهدی و ... بزرگترهای تیم ملی هستیم، به بچه‌ها گفتیم اگر ۶۰ درصد خودمان هم باشیم، این تیم بحرین را راحت می‌بریم. فقط باید به خودمان اعتماد کنیم و خدا را شکر همین اتفاق هم افتاد و خدا را شکر بازی مهمی را به آسانی بردیم.»
 

Page Generated in 0.0035 sec