printlogo


کد خبر: 219081تاریخ: 1399/9/2 00:00
تمرینات مستمر سابریست ها با تست مثبت!
اردوی کرونایی تمام عیار!

 
در این یک سال آنقدر اتفاق عجیب کرونایی دیده‌ایم که دیگر شاید کمتر اتفاقی متعجب‌مان کند یکی از موارد اخیر هم در شمشیربازی و اردوی تیم ملی اتفاق افتاده. سه بازیکن تیم ملی سابر ایران که در تهران در حال تمرین بودند، با جواب مثبت تست کرونایشان روبه‌رو شدند و تصمیم بر این گرفته شد تا در همان سالن شیرودی قرنطیه شوند.
در وهله اول اینطور انتظار می‌رفت که سه سابریست تیم ایران یعنی علی پاکدامن، فرزاد باهر و محمد رهبری در این سالن و در کنار یکدیگر به استراحت بپردازند تا دوران قرنطینه‌شان تمام شده و به خانه بروند تا شرایط برای آغاز اردوها فراهم باشد. با این حال شاید برایتان عجیب باشد که بدانید هرسه نفر آنقدر حالشان خوب است که هر روز و به طور مرتب تمرین می‌کنند و هیچ نشانه‌ای از کرونا ندارند!
در روزهایی که خیلی‌ها در تست‌های تشخیصی کرونا و سلامت آنها شک کرده و آزمایش‌های متعددی هم در رشته‌های نظیر کشتی اشتباه از آب درآمده، هیچ بعید هم نیست که اصلاً کرونایی در میان نباشد. با این حال این اردوی جالب حتی با کرونا هم دچار وقفه نشده و یکی از اتفاق‌های جالب دوران کرونا در ورزش ایران را رقم 
زده است.
 

Page Generated in 0.0035 sec